Inventointimallit

Edistä asiaasi

Soita asiakaspalveluun
010 838 3200

LinkedInFacebook

Pylon hyödyntää edistyksellistä tietomallinnusta osana omaa korjausrakentamisen prosessia. Tietomallilla tarkoitetaan rakentamisen tiedonhallinnan toimintamallia, jossa kaikkien rakennushankkeen tietojen kokonaisvaltainen mallintaminen, käsittely ja hallinta tehdään tieto- ja informaatiotekniikkaa hyödyntäen.

Rakennusprojektien tietomallinnus ei ole itseisarvo, vaan tavoitteenamme on suunnitelmien laadun ja osapuolien välisen tiedonsiirron parantaminen ja suunnitteluvirheiden vähentäminen. Näin suunnitteluprosessi tehostuu ja tavoitteen mukainen lopputulos varmistuu. Mallinnuksella pyritään tukemaan päätöksien tekemistä vertailemalla mm. vaihtoehtoisien suunnitteluratkaisujen toimivuutta ja laajuutta sekä mahdollisuuksien mukaan kustannuksia ja elinkaariominaisuuksia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Edistä asiaasi

Soita asiakaspalveluun
010 838 3200

LinkedInFacebook

Pylon päivittyvä tietomalli

Geologian tutkimuskeskus

referenssikuva rakennuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Metson pääkonttori