Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Pylon-konsernissa työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat osa arvojemme mukaista, päivittäistä toimintaamme. Haluamme mahdollistaa turvallisen ja terveellisen työympäristön henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme. Tavoitteenamme on, että Pylon-konsernin työmailla ei tapahdu tulevaisuudessa yhtään tapaturmaa.

Työturvallisuus tulee aina ensin

Työturvallisuudessa panostamme avoimuuteen ja jatkuvaan oppimiseen. Työturvallisuusasioissa päävastuu on aina työnantajalla. Yhteisellä työmaalla työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen vaatii kaikkien osapuolien välistä hyvää yhteistyötä ja avoimuutta. Työmailla kannustamme työturvallisuushavaintojen tekemiseen. Seuraamme tapaturmataajuutta ja teemme selvityksen kaikista työtapaturmista ja läheltä-piti tilanteista. Tapausten raportointi ja tutkiminen on tärkeää, jotta voimme oppia tapahtuneista ja pystymme jatkossa ennakoimaan vaaran paikat paremmin.

Tapaturmataajuus

Seuraamme konsernin tapaturmataajuutta sekä konserni-, yritys- että työmaatasolla. Kohteiden päätoteuttajana sisällytämme lukuihin myös aliurakoitsijoille työmaillamme tapahtuneet tapaturmat.

Vuonna 2020 konsernimme tapaturmataajuus (LTI1) oli 15,85.

Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmataajuus sisältää tiedot vähintään yhden päivän kestävän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrästä. Yhden päivän työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturmapäivän lisäksi vähintään yhtä työkyvyttömyyspäivää.

Työhyvinvointi on tasapainon löytämistä

Pylon-konsernissa kaikkia työntekijöitä kannustetaan ylläpitämään työkykyä pitkällä aikajänteellä. Tavoitteenamme on esimiestyön, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon yhteistyön kautta auttaa henkilöstöä ja johtoa löytämään tasapaino työn ja vapaa-ajan sekä kuormituksen ja levon välillä. Työssä jaksamisen ja terveyden kannalta mielestämme on tärkeää löytää sopiva rasituksen ja palautumisen tasapaino. Tarjoamme tässä henkilökunnan tueksi mm. säännöllisiä Firstbeat-mittauksia. Pienten lasten vanhempia kannustamme hyödyntämään perhevapaita. Yrityksessä voidaan myös työntekijäkohtaisesti sopia osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä.