Tietomallinnus

Kiinnostuitko?

Soita asiakaspalveluun
010 838 3200

LinkedInFacebook

Pylonin korjausrakentamisen toimintamalli yhdistää oikea-aikaisen tiedon, visuaaliseen tietomallinnuksen, modernin urakoinnin ja vankan vuosikymmenten kokemuksen vaativien arvokohteiden korjausrakentamisesta. Pyrimme toimintamallillamme helpottamaan asiakkaan riskienhallintaa ja parantamaan asiakaskokemusta rakennushankkeissa. Toimintamallissamme hankkeen etenemistä on helppo seurata visuaalisesti päivittyvän tietomallin kautta. Rakennuksen esittäminen kolmiulotteisesti tietomallilla havainnollistaa hanketta aivan uudella tavalla eri hankeosapuolten kesken parantaen myös asiakaskokemusta.

Tietomalli päivittyy hankkeen etenemisen mukaan

Heti hankkeen alkuvaiheessa kohteesta luodaan täydellinen kolmiulotteinen tietomalli, jonka lähtötiedot muodostavat pohjan suunnitelmia, kustannusarvioita ja aikataulua varten. Purkuvaiheen ja jälleenrakennusvaiheen aikana tietomallia päivitetään rakennuksen ominaisuuksista kerätyllä tiedolla. Ajantasaista ja mittatarkkaa inventointimallia voidaan hyödyntää suunnitelmavaihtoehtojen lähtötietoina kaikille suunnittelualoille. Osana yhteistoiminnallista toteutusmallia Pylon tarjoaa myös omaa käytännön ammattitaitoa ja erikoisosaamista laadukkaan ja kustannustehokkaan toteutuksen suunnittelussa sekä hankinnoissa.

Pylonin toimintatavalla varmistetaan, että suunnitelmaratkaisut ovat toteutuskelpoisia, budjetti pitää ja sovitussa aikataulussa pysytään. Selkeä visuaalinen inventointimalli rakennuksesta mahdollistaa myös erilaisten ratkaisujen helposti ymmärrettävän simuloinnin asiakkaan ja tilan käyttäjien kanssa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää erilaisista urakkamuodoista ja niiden ominaispiirteistä. Valitaan yhdessä oikea toimintamalli hankkeesi toteuttamiseksi!

Kiinnostuitko?

Soita asiakaspalveluun
010 838 3200

LinkedInFacebook