Pylon Rakennus Oy: vuosi 2019 ja katsaus tulevaan

Pylon Rakennus Oy on entisestään vahvistanut asemaansa luotettavana ja vakavaraisena vaativien korjausrakentamiskohteiden ja tilamuutosten osaajana pääkaupunkiseudulla. Yrityksen tilauskanta, joustava toimintamalli ja osaava organisaatio lupaa hyvää tulevaan.

Vuoden 2019 aikana Pylon Rakennus Oy:llä oli käynnissä noin 15 urakkaa. Työmaat etenivät suunnitellusti ja ne kyettiin pitämään tuottavina. Liikevaihto supistui vertailuvuodesta 2018 mutta liiketulos yli kaksinkertaistui. Myös muut taloudelliset tunnusluvut paranivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Tämä positiivinen kehitys on vaikuttanut yrityksen muihinkin toimintoihin ja tällä hetkellä voidaan objektiivisesti todeta, että yrityksen brändi viestii laadusta, tuloskunto on hyvä ja näkymä tulevaisuuteen on positiivinen.

Pylon on saavuttanut hyviä tuloksia vaativissa erikoiskohteissa. Hyvä esimerkki tällaisesta suojelukohteesta on Aleksanterin teatteri, joka valmistui keväällä 2019. Vaativien erikoiskohteiden lisäksi Pylonilla on vahva asema koulukohteiden peruskorjauksissa ja toimitilamuutoksissa. Näihin korjausrakentamisen alueisiin keskitytään jatkossakin. Merkittäviä valmistuneita kohteita vuonna 2019 olivat mm. Karamzinin koulu Espoossa sekä nykytaiteenmuseo Kiasma. Merkittävämpiä alkaneita kohteita 2019 olivat Meritorin koulu, Kruunuhaan yläaste ja vanha Tullihallituksen talo Erottajalla.

Perinteisen kilpailu-urakoinnin lisäksi useissa hankkeissa korostuu yksilöllinen kehitystyö, jolla tuetaan kiinteistöjen omistajia sekä riskienhallinnassa että kiinteistön tuoton optimoinnissa. Nämä uuden ajan asiakkaat edellyttävät urakoitsijalta yhteistoimintaa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Erityisesti urakoitsijoilla oletetaan olevan tietoa ja kokemusta suunnitteluratkaisuista sekä niiden hinnoittelusta. Tällaiset yhteistoimintaa korostavat hankkeet perustuvat luottamukseen ja ne toteutetaan yleensä projektinjohtourakkana.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi ei ole toistaiseksi iskenyt rakentajiin samalla tavalla kuin muualle teollisuuteen ja talouteen. Kevään aikana keskeisimpinä riskitekijöinä on ollut epävarmuus työvoiman sairastumisesta sekä uhka työmaiden sulkemisesta epidemian vuoksi. Toistaiseksi työmaiden sulkemisilta on kuitenkin vältytty. Joidenkin ennusteiden mukaan syksy 2020 tulee olemaan vaikeaa aikaa rakentajille, koska uusia rakennushankkeita ei käynnistetä talouden heikon näkymän vuoksi. Toisaalta hallitus on toiminut määrätietoisesti koronaepidemian hillitsemiseksi ja elvytyspanoksia tullaan suuntaamaan alustavien esitysten mukaan myös korjausrakentamiseen.

Kaiken kaikkiaan suhtaudumme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Hyvä tilauskanta, tasainen kannattavuus, vahva tase ja luotettava brändi on hyvä yhdistelmä. Uusi organisaatiomme luo kestävän perustan hyvälle kannattavuudelle ja strategiamme toteuttamiselle myös pidemmällä aikavälillä. Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta henkilöstöllemme, kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Kimmo Kangas
toimitusjohtaja
Pylon Rakennus Oy

 

AVAINLUVUT (1 000 €) 1-12/2019 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 24 847 € 28 724 € 32 064 €
Liikevoitto/-tappioprosentti, % 11,3 % 4,9 % 1,3 %
Tilauskanta 34 540 € 11 356 € 10 567 €
Omavaraisuusaste, % 58 % 40 % 32 %
Henkilöstö kauden lopussa 32 32 39

 

 

» Jätä tarjouspyyntö!