Pylonin asiakkaat arvostavat ammattitaitoa ja sujuvaa asioimista

Muistatteko vanhan vitsin, jossa suomalainen näkee elefantin, mutta ei suinkaan ala pohtimaan, kuinka upea eläin on tai miten siitä voisi tehdä ruokaa, vaan sitä, mitä elefantti hänestä ajattelee? Me pylonilaiset päätimme kesyttää elefantin ja kysyä suoraan mitä meistä ajatellaan.

Rakennusteollisuuden keskusliiton määritelmän mukaan hyvä laatu rakentamisessa muodostuu kolmesta tekijästä: virheettömyydestä, sujuvasta rakentamisprosessista ja onnistuneista asiakaskohtaamisista. Nämä tekijät on myös Pylon nostanut oman laatupolitiikkansa tavoitteiksi.

Kahteen ensimmäiseen tekijään on ollut helppo tarttua: toimintatapoja on vakioitu, työ- ja toimintaohjeita laadittu, kehityshankkeita viritelty ja lopulta määritelty myös mittarit edistystä seuraamaan. Kolmas tekijä, asiakkaan kohtaaminen, on ollut hankalampi rasti. Siihen on nyt Pylonissa tartuttu uudella otteella.

Osana päivitettyä ISO 9001:2015-laatujärjestelmää määrittelimme asiakkaamme uudella tavalla. Asiakkaitamme ovat paitsi tilaajat ja loppukäyttäjät, myös yhteistyökumppanimme hankkeen eri toteutusvaiheissa: suunnittelijat, valvojat, alihankkijat ja toimittajat. Uusi, laajempi asiakaskäsitys on myös askel kohti läpinäkyvämpää toimintamallia ja aitoja kumppanuuksia.

Kysyimme viimeisen vuoden sisään valmistuneiden kohteiden osalta asiakkaiden nettosuositteluindeksiä, sekä siihen eniten vaikuttaneita tekijöitä. Nettosuositteluindeksi antaa voimakkaan indikaation asiakkaiden asiakasuskollisuudesta ja -sitoutumisesta sekä suositteluhalukkuudesta yksinkertaisella ja selkeällä kysymyksenasettelulla: Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävälle tai työtoverille?

Konsernitason nettosuositteluindeksiksi saatiin kyselyn perusteella 25. Asiakkaamme painottivat vastauksissaan ammattitaitoa ja sujuvaa asioimista. Kiitämme luottamuksesta! Haluamme jatkossakin kehittää asiakaskokemusta ja sujuvaa rakentamisprosessia.

Vapaamuotoisen palautteen perusteella kehitettävääkin toki löytyy. Vastauksien joukosta erottuivat toiveet selkeämmästä tiedottamisesta ja yhteistyötaidoista. Rakentaminen ja varsinkin korjausrakentaminen on mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelua, jossa yhteinen kieli on onnistumisen edellytys. Otamme siis tavoitteeksemme opetella paremmin kuuntelemaan ja puhumaan asiakasta.

Kysy lisätietoja laatu- ja asiakastyytyväisyysasioista laatupäällikkö Päivi Stordellilta.

Share on FacebookShare on LinkedIn
» Jätä tarjouspyyntö!