Laatujärjestelmä ja vastuullisuus

Olemme kehittäneet oman laatujärjestelmän laadukkaan korjausrakentamisen varmistamiseksi. Laadukkaasta työstämme ovat osoituksena pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä tyytyväiset asiakkaat.

Projektiemme laadun, aikataulun ja kustannusten hallintaan on yhtiöissämme on käytössä ohjausjärjestelmä. Jokaisen projektin aloituksessa käydään läpi aikataulun kannalta kriittiset tekijät ja suoritteet, mitkä kirjataan järjestelmäämme. Tällöin määritetään myös kohdekohtaisesti varmistustoimenpiteet kriittisten työvaiheiden osalta. Prosessien laadunvarmistusta tehdään jatkuvasti osana työmaan päivärutiinia ja lisäksi toteutumista seurataan ulkopuolisen auditoijan toimesta.

Pylonin prosessihallinnassa on käytössä Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä ISO 9001 laatusertifikaatti. Konsernin laatusertifikaatti sisältää aiemmin yrityskohtaisten laatujärjestelmien piirissä olleet rakennustoiminnot (Pylon Rakennus Oy) ja talotekniikkatoiminnot (Pylon Talotekniikka Oy) päivitettynä viimeisimmän ISO 9001:2015 version mukaisesti.

Pylonin laatuajattelu juontaa juurensa aina vuoteen 1998, jolloin silloisen Rakennusyhtiö R. Muhosen laatujärjestelmälle myönnettiin ISO 9002 laatusertifikaatti. Käytämme laatujärjestelmää läpi organisaation jalkautettuna työkaluna työmaatoimintojen ja johtamisen kehittämisessä.

Tavoitteenamme on tasalaatuinen ja laadukas rakentaminen, jossa työkalunamme on yhtenäinen, hankkeiden mukaan skaalautuva, laatujärjestelmässä määritelty toimintatapa. Laatutavoitteiksimme on asetettu sujuva ja virheetön rakentamisprosessi sekä onnistuneet asiakaskohtaamiset, joille on luotu selvät määritelmät ja mittarit. Kehitämme jatkuvasti uusia keinoja virheiden vähentämiseksi ja kannustamme varhaiseen puuttumiseen epäkohtia havaittaessa.

Talotekniikan toteutuksia ohjaa LVI-peruskorjausalan laatukäsikirja, Seti Oy:n myöntämät sähköpätevyys S1 ja AT-yrityspätevyys sekä RALA-pätevyys. Kaikki käyttämämme materiaalit ja menetelmät ovat standardien mukaisia ja tyyppihyväksyttyjä sekä materiaalitoimittajien ohjeiden mukaan asennettuja. Teemme kaikista projekteista laatusuunnitelman, jonka toteutumista seurataan tarkasti.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme STUL:n ja Rakennusteollisuus RT:n hallituksen suosittamia eettisiä ohjeita ja olemme Tilaajavastuu-fi –palvelun jäsen.

Hae meille töihin

» Hae meille töihin

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirjeemme

» Jätä tarjouspyyntö!