Ympäristösertifikaatin hakemisprosessi edistyy

|

Pylon on hakenut ISO 14001-ympäristösertifikaattia ja haun ensimmäinen sertifiointivaihe on valmistunut Inspecta Sertifiointi Oy:n tekemänä. Ensimmäisen vaiheen sertifiointiraportissa  auditoija totesi suurimman osan standardin eri osa-alueista täyttyvän ja esitti siirtymistä varsinaiseen sertifiointiarviointiin raportissa eriteltyjen täydennystoimien jälkeen. Vaiheen 1 pohjalta saadun palautteen perusteella kehitystyöt standardin velvoitteiden täyttämiseksi ovat käynnissä ja Pylon-konsernin sertifikaatin hakuprosessi edistyy tavoitteiden mukaisesti.

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Sitä käytetään maailmanlaajuisesti. Pylon-konsernilla on jo käytössään ISO 9001-laatujärjestelmä, ISO 14001 ympäristösertifikaatin on tarkoitus täydentää tätä. Ympäristösertifikaatissa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset.

Pylon-konsernin kaikki keskeinen toiminta, joilla on merkittävää vaikutusta ympäristöjärjestelmän osalta, otetaan huomioon sertifioinnissa. Näihin lukeutuvat toimistossa sekä työmailla tapahtuvat toiminnot: hankinnat, työturvallisuus, tuotannon ja aliurakoinnin johtaminen sekä laadunvarmistus.

LinkedInFacebook