Yhteistyö korostui Kruununhaan koulun peruskorjauksessa

|

Kruununhaan yläaste Helsingissä on 115-vuotias huipputasoinen taiteeseen, kulttuuriin ja designiin erikoistunut yläkoulu. Alkuperäisen, punatiilisen rakennuksen suunnitteli Onni Törnqvist vuonna 1897 ja se valmistui vuonna 1899. Vuoden 1944 pommituksissa vaurioitunut rakennus korjattiin ja sitä laajennettiin vuonna 1950.  Koulussa oli tehty toiminnan vaatimia muutoksia ja teknisiä parannuksia viimeksi vuosina 1983-1984, joten tarve perusteelliselle korjaukselle oli todellinen.

Helsingin kaupungin tilaaman peruskorjauksen tavoitteena oli kunnostaa historiallisesta koulusta nykystandardien mukainen toimiva ja terveellinen rakennus. Pylonin toteuttama peruskorjaus valmistui maaliskuussa 2021. Remontissa koulun tilat muokattiin nykyaikaisemmaksi ja monikäyttöisiksi tiloiksi vanhaa kunnioittaen. Peruskorjaukseen sisältyi myös julkisivun ja katon korjaus, sekä laajoja taloteknisiä töitä. Pohjaneliöitä remontissa oli 5600m2.

Haasteet kohdattiin yhdessä

Projekti toteutettiin Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ohjaamana. Hankkeessa tilaajan, eli Helsingin kaupungin hankkeesta vastaavana projektinjohtajana purkuvaiheen jälkeen toiminut Tuomo Salonpää kertoo: ”Kruununhaan koulu oli haasteellinen projekti meille ja urakoitsijoille. Suurimmat haasteet aiheutuivat siitä, että historiallisiin piirustuksiin perustuvat lähtötiedot poikkesivat lopulta aika paljon todellisuudesta.  Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan purkuvaiheen jälkeen. Tästä aiheutui kustannus- ja aikataulupaineita.”  Haasteista huolimatta hanke saatiin toteutettua lopputulokseltaan tilaajan tavoitteiden mukaisesti: ”Yhteisistä haasteista huolimatta Pylon osasi toimia projektin aikana hyvin avoimesti ja toi esimerkiksi muutos- ja lisätyötarpeet esille päätöksentekoa varten.” Tuomo Salonpää jatkaa.

Oppia tulevaisuutta varten:  projektimallin valinta on tärkeää

”Näin jälkeenpäin ajatellen hanke toi myös arvokasta oppia. Hyvästä hankesuunnittelusta huolimatta historiallisten arvorakennusten peruskorjaushankkeet sisältävät usein yllätyksiä. Tämä hanke kilpailutettiin alun perin kokonaishintaurakkana. Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut ehkä järkevämpää tehdä purkutyöt erillisenä urakkana ja sen jälkeen tehdä lopulliset suunnitelmat tarkentuneiden lähtötietojen perusteella. Hankkeen olisi voinut vaihtoehtoisesti myös toteuttaa projektijohtourakkana, sillä malli olisi tarjonnut joustavamman tavan toimia yllättäen esiin tulevien muutostöiden kanssa.” Tuomo Salonpää arvioi kokonaisuutta ja jatkaa: ”Hankkeen lopputulokseen voi kuitenkin olla tyytyväinen, koska kyseessä oli museoviraston suojelema erityiskohde. Esteet ylitettiin ja tilaajan asettamat tavoitteet saavutettiin.”

Hankkeesta vastannut Pylonin tekninen johtaja Esa Tammio on tässä tilaajan kanssa samaa mieltä: ”Osallistumme tietenkin kokonaishintaurakkakilpailutuksiin, mutta projektijohtourakointimallin tuomia etuja tilaajalle ovat muun muassa mahdollisuus nopeampaan työnaloitukseen ja hallinnollinen joustavuus projektin edetessä. Aikatauluun ja kustannuksiin voidaan vaikuttaa paremmin vielä projektin aikana. Historiallisissa rakennuksissa, joissa lähtötiedot saattavat poiketa alkuperäisestä, joustavuutta ja yhteistyötä korostavat mallit ovat yleensä toimivampia.”

Tilaajan toiveet ja käyttäjien tarpeet keskiössä

Mitä sitten hankkeessa lopusta saavutettiin tilaajan tavoitteiden ja käyttäjien näkökulmasta? Pylon korjasi koulun opetustilat ja muutti ne paremmin pedagogisiin tarpeisiin sopiviksi esteettömyys ja paloturvallisuus asiat huomioiden. Samalla kouluun saatiin yhdisteltävät ja muunneltavat monikäyttötilat. Myös pienryhmätilat sekä itsenäiseen työskentelyyn sopivat tilat, teknisen työn tilat, kotitalouden opetuskeittiöt, tekstiilityötilat ja kuvataiteen opetustilat uusittiin.  Opetustilojen ohella myös henkilökunnan tilat, oppilashuollon tilat sekä liikuntasali peruskorjattiin.

Projektijohtaja Tuomo Salonpää ja peruskorjattu Kruununhaan yläaste.

Kokonaisuudessa Pylonin osaaminen saa projektinjohtaja Tuomo Salonpäältä kiitosta: ”Asioihin reagoitiin nopeasti, erityisesti nostaisin esiin Pylon Talotekniikan Vesa Rajalan ratkaisuhakuisen toiminnan hankkeen aikana ja myös muun henkilökunnan asenteen – koko ajan työmaalla oli zemppi päällä, vaikka projektissa tuli yllätyksiä. Kaiken kaikkiaan ammattilaisten kanssa on mukava toimia yhteistyössä myös tulevaisuudessa.”

LinkedInFacebook