Yhä useampi pääkaupunkiseudun arvorakennuksista on Pylonin peruskorjaama

|

Suomessa korjausrakentamisen markkina on lähes yhtä suuri kuin uudisrakentamisen, eli lähes 15 miljardia euroa vuodessa. Merkittävä osa tästä korjausrakentamisesta tehdään pääkaupunkiseudulla. Pylon-konserni on erikoistunut vanhojen, rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjaukseen ja käyttötapamuutosten mukanaan tuomien haasteiden ratkaisuun. Pylon osallistui maaliskuun lopulla Korjausmarkkinat 2024 -tapahtumaan Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Tilaisuudessa joukko korjausrakentamisen ammattilaisia kohtasivat toisensa yhteisellä areenalla esitysten ja keskustelujen merkeissä. Pylon toi tapaamiseen tietoa osaamisestaan pääkaupunkiseudun historiallisten arvorakennusten peruskorjauksessa.

”Historialliset arvokohteet ovat monessa mielessä erikoistapauksia muuhun korjausrakentamiseen verrattuna.” Pylon Rakennuksen toimitusjohtaja Jari Toivo kertoo. ”Suojeltu rakennuksen historiallinen arvo säilytetään, mutta samalla tekniikan, tilojen käyttömukavuuden ja asiakasarvon täytyy nousta vastaamaan nykyvaatimuksia. Kaiken pitää lisäksi tapahtua kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä. Tämä on yhtälö, jota ei pysty ratkaisemaan ilman todellista osaamista. Pylonilla on kokemusta, näkemystä ja kustannustehokkuutta arvorakennuksista yli 30 vuoden ajalta. Digitaalista tukea tekemiseen tuo mm. 3D-mallinnus kohteesta jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Ennen purkua ja purkutöiden jälkeen tehtävä 3D-keilaus ja niiden pohjalta syntyvät tietomallit mahdollistavat tehokkaan suunnittelun. Samalla mahdollistuu suunnitelmien joustava ja tehokas käyttö urakan eri vaiheissa. Pylonin arvokohdeurakoissa tieto tukee päätöstekoa ja työmaalla kohdattavien ongelmien ratkaisemista tehokkaasti ja arvokohteen vaatimalla tavalla.”

Ville Ylönen ja Jari Toivo
Pylon Rakennuksen toimitusjohtaja ja UKI arkkitehtien toimialajohtaja Ville Ylönen Korjausmarkkinat 2024 -tapahtumassa.

Arvorakennusten kunnostus vaatii kokemusta, näkemystä ja yhteistyökykyä

Arvorakennusten peruskorjaus on ymmärrystä ja yhteistyökykyä vaativaa toimintaa erikoistuneiden arkkitehtitoimistojen kanssa. Työ aloitetaan ennen projektin käynnistämistä ja se kestää ylläpitovaiheeseen saakka. Korjausmarkkinat 2024-messuilla Pylonin osastolla vieraillut UKI Arkkitehtien toimialajohtaja Ville Ylönen kertoo: ”Olemme huomanneet, että arvokohteisiin erikoistuneelle korjausrakentamiselle on selkeää tarvetta. Omassa korjausrakentamiseen erikoistuneessa yksikössämme toimii tällä hetkellä 15 arkkitehtiä, joita muut yksiköt tarvittaessa tukevat. Olemme tehneet Pylonin kanssa aiemmin onnistunutta yhteistyötä Työ- ja elinkeinoministeriön laajassa peruskorjauksessa  ja etsimme uusia yhteistyömahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla.”
Samoilla linjoilla on myös Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n arkkitehti Sarlotta Narjus: ”Korjausrakentaminen on trendi, nykyisin onneksi korjataan enemmän ja puretaan vähemmän. Historiallisissa arvorakennuksissa tämä tietysti tarkoittaa usein vaikeita ja isoja muutoksia, joiden suunnitteluun ja toteutukseen vaaditaan yhä erikoistuneempaa osaamista. Tällä hetkellä käynnissä oleva kohteemme Pylonin kanssa on Kaartin Lasaretin projekti. Saatujen kokemusten perusteella toivon pitkää yhteistyötä Pylonin kanssa myös tulevaisuudessa.” 

Sarlotta Narjus ja Jari Toivo
Arkkitehti Sarlotta Narjus Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:stä vastaa Kaartin lasaretin suunnittelusta. Kohteessa vanha sotilassairaala Helsingin ydinkeskustassa muutetaan päiväkodiksi. Pylon vastaa arvokohteen urakasta.

Mikä tekee Pylonista hyvän urakoitsijakumppanin vanhojen arvorakennusten omistajille?

Korjausmarkkinat 2024-messuilla puhunut HGR Property Partnersin rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirta nostaa esiin muutaman keskeisen seikan. ”Pylon on sopivan kokoinen ketterä toimija, joka luo yhteistyölle hyvät edellytykset jo sitäkin kautta, että keskusteluyhteys tekijöiden ohella myös ylimpään johtoon ja osakkaisiin on suora. Yrityksellä on osaamisen ohella kasvot tekemiselle. Pidän tästä erityisen paljon.”
Verneri Lehtovirran edustama HGR Property Partners on kotimainen vuonna 2005 perustettu kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö. Yritys toteuttaa laajoja, keskeisillä sijainneilla olevia kiinteistö- ja aluekehityshankkeita pääkaupunkiseudun alueella. Kaartin lasaretti on HGR Property Partnersin kohde, jossa Pylon toimii urakoitsijana.

Verneri Lehtovirta
HGR Property Partnersin rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirta arvostaa osaamisen ohella Pylonin ketterää toimintatapaa ja suoraa keskusteluyhteyttä myös yrityksen johtoon ja osakkaisiin.

”Tiedän, että olemme oikea yritys vastaamaan vanhojen rakennusten tuomiin haasteisiin olemalla paras ja kokenein vanhojen arvorakennusten saneeraaja pääkaupunkiseudulla,” Pylonin tekninen johtaja Esa Tammio toteaa ja jatkaa: ”Olen urani aikana vastannut useiden museosuojeltujen kohteiden toteutuksesta. Vuosien varrella meille on kertynyt korvaamatonta ammattitaitoa siitä, miten vanhojen kohteiden ongelmat ratkaistaan. Tästä syystä yhä useampi arvokohde pääkaupunkiseudulla on Pylonin peruskorjaama.”

Esa Tammio
LinkedInFacebook