Visuaalinen tietomallinnus yhteistoiminnallisessa rakentamisessa

|

Pylon-konserni on kehittänyt korjausrakentamisen toimintamallin, jossa helpotetaan asiakkaan riskienhallintaa ja parannetaan asiakaskokemusta rakennushankkeissa. Toimintamalli perustuu oikea-aikaiseen tietoon, visuaaliseen tietomallinnukseen ja moderniin urakointiin sekä vankkaan vuosikymmenten kokemukseen vaativien arvokohteiden korjausrakentamisesta.

Pylonin korjausrakentamisen toimintamallissa hankkeen etenemistä on helppo seurata visuaalisesti päivittyvän tietomallin kautta. Rakennuksen esittäminen kolmiulotteisesti tietomallilla havainnollistaa hanketta aivan uudella tavalla eri hankeosapuolten kesken parantaen myös asiakaskokemusta.

Päivittyvä tietomalli takaa aina oikeat lähtötiedot suunnitteluun ja toteutukseen

Heti hankkeen alkuvaiheessa kohteesta luodaan täydellinen kolmiulotteinen tietomalli, jonka lähtötiedot muodostavat pohjan suunnitelmia, kustannusarvioita ja aikataulua varten. Purkuvaiheen ja jälleenrakennusvaiheen aikana tietomallia päivitetään rakennuksen ominaisuuksista kerätyllä tiedolla. Ajantasaista ja mittatarkkaa inventointimallia hyödynnetään suunnitelmavaihtoehtojen lähtötietoina kaikille suunnittelualoille. Osana yhteistoiminnallista toteutusmallia Pylon tarjoaa myös omaa käytännön ammattitaitoa ja erikoisosaamista laadukkaan ja kustannustehokkaan toteutuksen suunnittelussa sekä hankinnoissa.

Rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti tietomallilla havainnollistaa hanketta aivan uudella tavalla. Visuaalinen tietomallinnus tarjoaa mahdollisuuden simuloida erilaisia ratkaisuja yhdessä tilaajan kanssa.

Yhdessä suunniteltu, laadukkaasti ja aikataulussa toteutettu

Pylonin toimintatavalla varmistetaan, että suunnitelmaratkaisut ovat toteutuskelpoisia, budjetti pitää ja sovitussa aikataulussa pysytään. Selkeä visuaalinen inventointimalli rakennuksesta mahdollistaa myös erilaisten ratkaisujen helposti ymmärrettävän simuloinnin asiakkaan ja tilan käyttäjien kanssa.

“Mielestäni arvorakennukset vaativat niiden erityispiirteitä kunnioittavan, yhteistoiminnallisen urakointimallin”, Pylon Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivo kertoo ja jatkaa: ”Pylon-konsernin toimintamallilla saadaan yhteistoiminnallisissa hankkeissa, kuten projektijohtourakointi ja allianssihankkeissa, tuotettua toteutuskelpoiset, laadukkaat suunnitelmapaketit ja kustannusarviot, jotka pitävät. Me tarjoamme asiakkaille hankintoihin useita vaihtoehtoja, joista asiakas valitsee heille sopivan.”

Pylon-konserni on luotettava ja ammattitaitoinen kumppani arvorakennusten peruskorjauksissa. Olemme projektinjohtourakoitsijana toteuttamassa mm. Helsingin Erottajalla sijaitsevan uusrenessanssipalatsi ja jugendlinna Erottaja2:n peruskorjauksen korkealaatuisiksi toimisto- ja ravintolatiloiksi.
Kuva: Pasi Ylirisku / Eläväkuva Oy

Lisätietoja:

Rakennus: Esa Tammio, puh. 0500 482 247, Jari Toivo, puh. 040 521 6189
Talotekniikka: Vesa Rajala, puh. 050 590 3717

LinkedInFacebook