Työturvallisuus on vastuullisuutta

|

Me Pylon-konsernissa haluamme mahdollistaa turvallisen ja terveellisen työympäristön henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme. Tavoitteenamme on hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö, kestävästi ja vastuullisesti kehittyvä liiketoiminta sekä laatuajatteluun perustuva toimintatapa.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Rakennusalalla nolla tapaturmaa on kova mutta ei mahdoton tavoite. Nolla tapaturmaa on tavoite, jota kohti myös Pylon-konsernin urakoimilla työmailla pyritään. Yhteisellä työmaalla työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen vaatii kaikkien osapuolien välistä hyvää yhteistyötä ja avoimuutta. Viikottaisten TR-mittausten lisäksi kannustamme työmaita tekemään työturvallisuushavaintoja, seuraamme tapaturmataajuutta ja teemme selvityksen kaikista työtapaturmista ja läheltä-piti tilanteista. Tapausten raportointi ja tutkiminen on tärkeää, jotta voimme oppia tapahtuneista ja pystymme jatkossa ennakoimaan vaaran paikat paremmin.

Jatkuva mittaaminen kannustaa turvallisuuteen

Seuraamme rullaavasti konsernin tapaturmataajuutta konserni-, yritys- ja työmaatasolla. Kohteiden päätoteuttajana sisällytämme lukuihin myös aliurakoitsijoille työmaillamme tapahtuneet tapaturmat. Tapaturmataajuus antaa suoran indikaation turvallisuuden tasosta ilmoittamalla sattuneiden tapaturmien suhteen per miljoonaa tehty työtunti.

Vuonna 2020 konsernimme tapaturmataajuus (LTI1) oli 15,85. Luku on hyvää keskitasoa, mutta uskomme pystyvämme parempaan. Konserniyrityksistä Pylon Talotekniikka toimii meille kaikille esikuvana – siellä vuoden 2020 tapaturmataajuus oli tavoiteltu nolla, ei yhtään tapaturmaa.

Työhyvinvointi on tasapainon löytämistä

Työturvallisuuden lisäksi Pylon-konserni kannustaa työntekijöitä myös työhyvinvoinnin lähteille ylläpitämään työkykyä pitkällä aikajänteellä. Panostamme esimiestyöhön ja henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon yhteistyön kautta pyrimme auttamaan henkilöstöä löytämään tasapainoa työn ja vapaa-ajan sekä kuormituksen ja levon välillä. Sopivan rasituksen ja palautumisen tasapainon löytämiseksi tarjoamme henkilökunnan tueksi mm. säännöllisiä Firstbeat-mittauksia.

LinkedInFacebook