Turvallinen työmaa syntyy välittämisen kulttuurin kautta

|

Kun työmaalla toimii peruskorjauksen aikana satoja ihmisiä eri tehtävissä ja samaan aikaan rakennusta käytetään normaalista, työmaaturvallisuuteen on kiinnitettävä jatkuvasti erityistä huomiota. Keinoja on monia, mutta Pylonin työmaapäällikkö Juha Kanerva nostaa erityisesti esiin Pylonin arvot ja välittämisen kulttuurin.

Pylon haluaa karsia kaikki turhat riskit pois

”Olin pitkään mukana tekemässä Ainontie 5:ssä yli 60000 m2 logistiikkatilojen peruskorjausta, samaan aikaan logistiikkahallin normaali toiminta oli käynnissä”, Juha Kanerva kertoo: ”Tällaisen monipuolista toimintaa sisältävän työmaan työturvallisuuden suunnittelu ja ylläpito vaatii erityishuomiota. Pylonin arvojen mukaisesti työmaamme ovat turvallisia ja ne ovat hyvässä järjestyksessä. Tärkeimpänä tehtävänä oli saada kaikki ihmiset terveenä kotiin joka ikinen päivä. Kaikki ottivat yhdessä asiakseen välittää, puuttua ja ottaa vastuuta työturvallisuusohjeiden noudattamista.”

Kanervan mukaan välittämisen kulttuuria tukee ennakoiva toiminta, joka tunnistaa riskit ja varautuu niihin. Missään tilanteessa ei saa toimia niin, että syntyy uhkaa hengelle tai terveydelle. Tätä varten turvallisuusosaamisen varmistaminen ja käytäntöjen osaaminen sekä mahdollisiin puutteisiin välitön puuttuminen on ehtona työmaan toimintaan osallistumiseen.  
Rakennusalalla on joskus pitkät alihankkijaketjut ja esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tuomiin haasteisiin pitää luoda vastaukset ja käytännöt, joihin kaikki osallistujat sitoutuvat.”Ainontien työmaalla kävi peruskorjauksen aikana 1000 eri ihmistä töissä. Tätä varten loimme erityisesti kohdetta varten tehdyt perehdytysvideot ja järjestimme ylimääräisiä turvallisuusriihiä perinteisen turvallisuusohjeistuksen, urakoitsijapalaverien, TR-mittausten ja muiden työturvallisuuteen kytkeytyvien toimenpiteiden lisäksi,” Juha Kanerva kertoo ja jatkaa: ”Lisäksi laatujärjestelmämme mukaisesti ulkopuoliset asiantuntijat auditoivat toimintaamme säännöllisesti, jotta työturvallisuusasiat ja jatkuva parantaminen eivät jää pelkästään sisäisen osaamisen ja raportoinnin varaan. Tämä on tehnyt toiminnasta läpinäkyvää ja auttanut kehittämään toimintamallejamme. Tieto ja käytännöt välittyvät Pylonin työsuojelutoimikunnan kautta myös muille työmaille ja tuleviin hankkeisiin”.

Työturvallisuus on jokaiselle kuuluva asia

”Vaikka puhun esimerkissäni yksittäisestä työmaasta, nostaisin esiin, että arvojen mukainen toiminta koskee kaikki tasoja organisaatiossa”, Juha Kanerva toteaa. ”Käytännössä tämä tarkoittaa turvallisuusasioiden pelkän sanoittamisen ohella sitä, että riittävä resurssointi ja asianmukaiset välineet ovat tarjolla jokaiselle työmaalle.”

Pylonin arvojen ja strategian mukaan työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat osa päivittäistä toimintaa. Tämän tavoitteen ydinajatuksen Juha Kanerva tiivistää seuraavasti: ”Kun työyhteisö välittää toisistaan, työturvallisuuden jatkuvan vaalimisen tärkeys ymmärretään. Turhat riskit jäävät tällöin pois. Kaikki haluavat pysyä ja palata terveenä kotiin. Ihmisten hyvinvoinnista ja oikeista toimintatavoista pidetään yhdessä huolta. Se on aitoa välittämisen kulttuuria”.

LinkedInFacebook