Toimitilamuutokset nopeasti ja korkealla asiakastyytyväisyydellä

|

Pylon on tehnyt toimitilamuutoksia yli 30 vuotta eli käytännössä koko historiansa ajan. Vankasta ammattitaidosta kertoo, että viimeisen viiden vuoden aikana kaikki työmaat on vastaanotettu tilaajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Tyypillinen toimitilan muutosprojekti lähtee liikkeelle Pylonin projektipäällikkö Veli Hännisen mukaan tilaajan toimittaman lupa-aineiston perusteella, jonka pohjalta Pylonilla tehdään aina realistinen, kokemukseen perustuva kustannusarvio.  Hyväksytyn kustannusarvion pohjalta projektit voidaan käynnistää. Nopea käynnistäminen mahdollistaa suunnittelijoille toimitettavan ajankohtaisen työmaatiedon saatavuuden, jota voi sisältää myös 3D-tietomallin tekemisen tiloista.  Tiedon pohjalta tilaajan ja käyttäjien on helppo päästä vaikuttamaan suunnitteluun. Projektin aikana tehdyt työt dokumentoidaan hyvin ja lopputarkastukset sekä valvonta tehdään aina asian mukaisesti. Jälkihoitoon kuuluu mm. se, että asiakkaan projektin jälkeisiin tietotarpeisiin vastataan vielä vuosien päästä, sillä asiakastyytyväisyyden ylläpito on Pylonin ammattilaisille kunnia-asia.  Korkeaan asiakastyytyväisyyteen tähdätään koko projektin ajan:

Toimitilojen remontointi vaatii asiakaspalvelullista asennetta. Tekijäryhmä on sisäistänyt tämän ajatuksen ja remontteja on tehty esimerkiksi jo käytössä olevissa tiloissa. Nämä meidän ”hiljaiset ja näkymättömät työmiehet” saavat paljon aikaan ja osaavat huomioida asiakkaat tiloissa työskennellessään. Vaativissa toimitilakohteissa vastaavana mestarina toimiva Marko Eklund toteaa.

Pylon rakensi Itämerenkatu 3:n toimistokiinteistöön mm. uuden valmiskeittiön ja ravintolan.

Tilakohtainen työsuunnittelu on tehokkuuden takana

Pylonin toimitila puolen vahvuudet koostuvat Veli Hännisen mukaan tehokkaasta kustannuslaskennasta, toimivista hankintakanavista, pitkästä kokemuksesta, sovituissa aikatauluissa pysymisessä sekä luotettavista urakoitsijoista ja muista yhteistyökumppaneista. 

Yhteinen luottamus urakoitsijoiden välillä toimii tärkeänä laatutekijänä. Tehtäessä asioita yhdessä on tärkeä istua samalla puolella pöytää. Luottamukseen perustuva toimintamalli takaa sen, että myös mahdolliset virheet, jotka työmaalla tehdään, korjataan aina. Sujuva yhteistyö on mahdollistaa joustavan tilakohtaisen työsuunnittelun. Tämä tarkoittaa sitä, tilassa voi olla useita erityyppisiä rakennustoimenpiteitä käynnissä samaan aikaan ilman ongelmia, eikä urakoitsijoilta mene aikaa vuoronsa odotteluun.

Johtoajatuksena on se, että jos annatetaan lupaus, niin pidetään lupaus. Jos tulee ongelmia, kerrotaan ne rehellisesti ja etsitään keinot päästä eteenpäin. Tahtotilamme on toimia yhdessä tilaajan ja loppukäyttäjien eduksi. Veli Hänninen tiivistää Pylonin ja urakoitsijoiden välistä tekemisen kulttuuria.

Pylonin projektipäällikkö Veli Hänninen ja vastaava mestari Marko Eklund Itämerenkadun työmaalla.

Oikea-aikaisuutta Itämerenkadulla

Pylon on toteuttanut Antilooppi Management Oy:lle laajan toimitilauudistuksen kuusikerroksisessa toimistokiinteistössä Ruoholahdessa, osoitteessa Itämerenkatu 3.  Antilooppi Management Oy on eläkevakuutusyhtiöiden omistama, pääkaupunkiseudun toimistokiinteistöihin keskittynyt vastuullinen kiinteistöomistaja.  Pylon kunnosti Itämerenkadulla tuhansia neliötä toimitilaa ja rakensi kohteeseen mm. uuden poistumisportaan, valmiskeittiön ja ravintolan. Projekti hoitui tehokkaasti ja oikea-aikaisesti yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Kiinteistökehityspäällikkö Tero Nissinen Antilooppi Management Oy:stä kertoo:Olen tyytyväinen Pylonilta saatuun palveluun. Vaikka Itämerenkadulla aikataulu oli tiukka, niin tilat saatiin käyttäjille valmiiksi sovittuun aikaan laatutasosta tinkimättä. Tarpeen vaatiessa asioihin pystyttiin reagoimaan nopeasti ja joustavasti. Hankkeiden läpivienti vaatii osapuolten hyvää yhteistyötä ja tässä onnistuttiin mielestäni erinomaisesti. Pylonin työnjohto piti huolen siitä, että hanke eteni koko ajan kohti haluttua lopputulosta.

Lisätietoja:

Veli Hänninen
puh. 050 598 1843

LinkedInFacebook