Pylonin laatupoliikka tähtää vastuullisuuteen

|

Laatupolitiikkamme lähtökohtana on vuosikymmenien aikana muodostunut ja laatua asiakaslähtöisesti tuottava korjausrakentamisen toimintatapamme.

Nyt haluamme olla selvemmin edelläkävijä arvojemme mukaisen vastuullisuuden kehittämisessä. Tämä voidaan kiteyttää siten, että uusi laatupolitiikkamme on tuottaa LAATUA Vastuullisesti.

Laadullisesti oikein

Aikataulussa

Asiakkaan tarpeet huomioiden

Taloudellisesti

Urakkasopimuksien mukaisesti

Arvojemme mukaisesti

Vastuullisesti

Tavoitteenamme on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä sekä tekniseen että toiminnalliseen laatuun, jolloin oikein rakennettu ja palveltu ratkaisu tuottaa haluttua lisäarvoa käyttäjilleen ja omistajilleen.

Jotta laatutavoitteet voidaan saavuttaa, organisaatiota ohjeistetaan toimimaan halutulla tavalla toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Toiminnanohjausjärjestelmän periaatteet ja toimintamallit on kuvattu konsernin laadunhallintajärjestelmässä.

Toimintamme perustuu laadunhallintajärjestelmän noudattamiseen organisaation kaikilla tasoilla sekä asioiden jatkuvaan parantamiseen.

Laadunhallintajärjestelmä perustuu vuosien aikana kerättyyn kokemukseen ja hyviksi koettuihin toimintatapoihin. Järjestelmää kehitetään edelleen uuden johtamistiedon, muuttuneen lainsäädännön ja toimintaympäristön ehdoilla.

Jotta laatutavoitteet voidaan saavuttaa, organisaatiota ohjeistetaan toimimaan halutulla tavalla toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

LinkedInFacebook