Pylonin laatu syntyy yhteistoiminnan kautta

|

Pylon-konsernilla on rakennus- ja talotekniikkatoimintojen kokonaispalveluita koskeva ISO 9001 laatusertifikaatti. Viimeisimmässä päivityksessä kesäkuussa 2023 on kehitetty erityisesti yhteistoimintaan ja projektien johtamiseen liittyviä toimintoja.

Laatujärjestelmämme mukaisesti kaikki työmaan työnjohtajat johtavat omia urakoitaan rakentamisvaiheaikataulun pohjalta laatimansa tarkemman ”Last Planner” aikataulun tai viikkosuunnitelman (3- viikkoisaikataulu) perusteella. Töiden etenemistä aikataulussa ohjataan ja seurataan työnjohdon viikkopalavereissa sekä urakoitsijapalavereissa”, toimitusjohtaja Jari Toivo kertoo.

Rakennusprojekteissa laadun parantamiseen ja kustannusten hillitsemiseen tähtäävät yhteistoiminnalliset toimintamallit ovat yleistyneet. Pylon on jo pitkään kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, miten käyttäjät, tilaaja ja urakoitsijat olisivat entistä tyytyväisempiä vastaanottovaiheessa. Tämän laatutavoitteen saavuttamiseksi Pylon on kouluttanut henkilökuntaansa vastaanottovaiheen Last Planner-menetelmän käyttöön ja jalkauttanut sitä projekteihinsa. Uusissa yhteistoiminnallisissa hankkeissa urakan luovutusvaiheesta tehdään ”Last Planner” aikataulut, joka sovitetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan edustajien ja vuokralaisten kanssa.

Last Planner on rakennusteollisuuden projektinhallintamenetelmä, joka on suunniteltu parantamaan rakennusprojektien tehokkuutta ja ennustettavuutta. Se pyrkii vähentämään viivästyksiä, kustannusten ylityksiä ja resurssien tuhlaamista rakennusprojekteissa. Last Planner-menetelmää käytetään erityisesti rakennusprojektien aikataulunhallintaan ja se keskittyy moniin erilaisiin toimenpiteisiin projektin aikana. Sen tavoitteena on erityisesti vähentää tuotantovaiheessa syntyvää hukkaa. Rakennusalan hukkaa ovat muun muassa huono laatu, rakennettavuusongelmat, huono materiaalien hallinta, materiaalihukka, tuottamaton työskentely, työskentely epäsuotuisissa olosuhteissa ja turvallisuuden puute.

Vision Oy:n valmentaja Tarja Merikallio seuraa työskentelyä ” Last Planner”-työpajassa.

Pylonin ammattilaiset ovat päivittäneet vastaanottovaiheen ” Last Planner” osaamistaan Vison Oy:n valmennuksissa yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa. Vison Oy:n valmentaja Tarja Merikallion mukaan valmennus luo hyvät eväät menetelmän jalkauttamiseen projekteihin: ”Jaksotettu koulutus aidosti oivalluttaa osallistujat ”Last Plannerin” etuihin”, Merikallio toteaa ja jatkaa: ”Koulutuksen aikana huomaa selvästi kuinka aktiivisen työpajatyöskentelyn kautta teoria muuttuu osaksi käytännön osaamista. Visuaalisuus ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä myös työmailla.”

Last Planner-menetelmän tavoitteena on luoda avoimempi ja yhteistyöhön perustuva työskentely-ympäristö, joka auttaa rakennusprojekteja pysymään aikataulussa ja budjetissa. Menetelmä korostaa tiimityötä, kommunikaatiota ja jatkuvaa oppimista parantaakseen projektien hallintaa ja suorituskykyä rakennusteollisuudessa.

Aikataulusuunnittelua Last Planner-työpajassa.

Pylon Rakennus Oy:n projektipäällikkö Arto Kydön mielestä menetelmän käyttö yhdessä rakennusprojektin eri toimijoiden kanssa tuo ilmeisiä etuja: ”Last Planner-menetelmän käyttö täsmentää muun muassa aikataulujen laadintaa, se tekee aikatauluista ja tavoitteista näkyviä. Koska yhteistyö on kaiken ytimessä, jalkautamme menetelmän myös aliurakoitsijoillemme. Näin saamme kaikki mukaan työskentelemään yhteisen edun mukaisesti.”

LinkedInFacebook