Pylonille arvostettu ISO 14001 ympäristösertifikaatti

|

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Pylonille ISO 14001 ympäristösertifikaatin kolmevuotisen auditointiprosessin päätteeksi. Kyseessä on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana. Ympäristösertifikaatti on täydentää Pylonin ISO 9001-sertifioitua laatujärjestelmää.

Ympäristösertifikaatissa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset.  Kolmivuotisessa prosessissa arvioitiin Pylonin hallintajärjestelmän ohella toiminnan ympäristönäkökohtien merkittävyyttä ja monimuotoisuutta. Sertifikaatin saamiseen vaikuttavat myös lakisääteisten asioiden ohella tiedonkulku sekä ympäröivän luonnon ja sidosryhmien näkemysten huomioiminen toiminnassa.

”Ympäristöjärjestelmän positiiviset hyödyt ja tietoisuus kannustavat henkilökuntaa ympäristönsuojeluun. Myös johdolla on iso rooli motivoida ja sitouttaa työntekijöitä,” sertifiointiprosessissa vahvasti mukana ollut Pylonin laatupäällikkö Mikke Kenias kertoo ja jatkaa: ”Yrityksen viimeisimmän ympäristönsuojeluun liittyvän kyselyn mukaan kiinnostavat työntekijöitä aidosti. Tämä positiivinen asenne heijastuu luonnollisesti tekemisen laatuun. Ympäristöjärjestelmän menestys riippuu organisaation kaikkien tasojen ja toimintojen sitoutumisesta. Olen tyytyväinen, miten olemme yhteistyössä saaneet rakennettua prosessit vastaamaan ympäristöjärjestelmän standardin vaatimuksia. Tämä on hyvä pohja jatkaa. Jatkuva parantaminen onkin yksi edellytetyistä vaatimuksista. Haluankin antaa kiitokset jokaiselle, joka on osallistunut ympäristöjärjestelmän rakentamiseen.”

Pylon-konserni on erikoistunut vanhojen, rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjaukseen ja käyttötapamuutosten mukanaan tuomien haasteiden ratkaisuun.  Pylon Rakennuksen toimitusjohtaja Jari Toivo kertoo:”Ympäristöasioiden hallinta näissä projekteissa on entisestään korostunut. Haluamme tarjota ympäristöosaamisemme asiakkaidemme käyttöön ilman, että heidän tarvitsee sitä erikseen pyytää. Vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Vastuullinen toiminta ja ympäristöasioiden hallinta on osa Pylonin ydinosaamista.  Vastuulliset rakennuttajat vaativat ympäristöasioiden asianmukaista hallintaa jo sopimusehdoissa. ISO14001 ympäristösertifikaatti on osoitus myös heille kestävästä ympäristöjohtamisesta ja resurssien tehokkaasta käytöstä.”

LinkedInFacebook