Pylon saneeraa turvaluokitellut kohteet luotettavasti

|

Pylonilla on vuosien kokemus erilaisten turvaluokiteltujen kohteiden saneerauksesta Helsingissä. Hallitsemme hyvin turvalukitusprosessin ja koulutettu henkilökuntamme osaa toimia hankkeissa oikein ja luotettavasti vaatimusten mukaan.  Pylonilla on käytössään mm. turvahuone, joka mahdollistaa aineistojen suojauksen ja käsittelyn turvallisesti kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) mukaisesti.

Turvaluokiteltujen hankkeiden yleinen ajatus on ettei niistä tiedoteta tai niitä mainosteta julkisesti lainkaan. Toteutukset perustuvat tilaajan ja urakoitsijan väliseen 100 % luottamukseen hankkeen turvaluokan noudattamisessa kaikessa toiminnassa. 

Esa Tammio

Pylonin tekninen johtaja Esa Tammio on toiminut projektivastaavana useissa turvaluokitelluissa hankkeissa. ”Ensimmäiset toteutukset ajoittuvat yli 10 vuoden taakse, mm. erilaisiin datasaleihin liittyen. Olen ollut mukana kaikissa Pylonin toteuttamissa turvaluokitelluissa toteutuksissa,” Tammio kertoo.

Pylonin osaamisen ydinalueet ovat kokonaisvaltainen turvaluokituksen mukainen toiminta. Tämä koskee koko toimintaketjun hallintaa turvaluokitellussa toteutuksessa käsittäen tietoturvallisuuden, asiakirjojen käsittelyturvallisuuden, osallistuvien henkilöiden turvaselvitykset ja vaitiolositoumukset, sekä itse projektin toteutuksen turvaluokituksen mukaisen toimituksen.

Pylon toimii Helsingissä ja Uudellamaalla

Pylon tekee tietoturvallisuuteen sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä hankkeita yksityisille ja viranomaistoimijoille Uudenmaan alueella. Turvaluokitelluissa hankkeissa Pylon huomio jokaisen rakennuksen erityistarpeet ja räätälöi ratkaisun sopimaan kohteeseen. Olemme erikoistuneet Helsingin rakennushistoriallisesti merkittäviin kohteisiin, jolloin arkkitehtuuri- ja suojeluun liittyvät asiat huomioidaan tarkasti jo suunnitteluvaiheessa.

Turvaosaaminen löytyy Pylonilta valmiina

Esa Tammio kertoo: ”Olemme selkeästi onnistuneet tilaajan näkökulmasta jopa erittäin vaativissa toteutuksissa, koska uusia hankkeita on parhaillaankin tulossa meille lisää. Taustalla on asiakkaan tarpeet huomioiva hyvä yhteistyö koko projektin ajan.”

Pylonilta löytyy kaikki tarvittava ammattitaito ja kokemus turvaluokiteltujen hankkeiden toteuttamiseen. Valmiina olevan turvahuonejärjestelmän ohella Pylonissa työskentelee valmiiksi lukuisia perusmuotoisen turvaselvityksen saaneita ammattilaisia. 

Asiakkaat hyötyvät Pylonin pitkästä kokemuksesta ja osaamisesta turvallisuuskriittisen hallinnon tiloissa tehtävistä saneerausosaamisesta. Näissä projekteissa salaisuuksien vuotoa ei tapahdu.

Lisätietoja antaa:

Esa Tammio
tekninen johtaja
+358 50 048 2247
esa.tammio@pylon.fi

LinkedInFacebook