Pylon Rakennus Oy:lle uusi toimitusjohtaja

|

Jari Toivo aloitti elokuussa 2020 Pylon Rakennus Oy:n toimitusjohtajana vastaten operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Jarilla on vankka kokemus rakennusalalta ja erilaisista johdon tehtävistä.

Olen aina ollut todella kiinnostunut ihmisten ja asioiden kehittämisestä. Tämä kiinnostus on ohjannut minua hakeutumaan erilaisiin kehittämishankkeisiin. Näissä kehittämishankkeissa on yhtenä yhdistävänä piirteenä hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön kehittäminen. Toisena yhdistävänä piirteenä on tavoitteiden asettaminen siten, että hankkeella voidaan tuottaa merkittävää lisäarvoa hankkeen eri osapuolille. Kolmas yhdistävä piirre on lean-periaatteiden lisäksi selkeä hyvän tekemisen elementti.

Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta hyödyntää osaamistani arvokiinteistöjen kehittämiseen erikoistuneen Pylon Rakennuksen toimitusjohtajana ja kun saimme sovittua myös yhteiset raamit kehittämistyölle, päätin kiitollisena ottaa tämän mahdollisuuden vastaan. Lähestymistapani liiketoimintahaasteisiin on käytännönläheinen ja konkreettinen – se mikä toimii – säilytetään, se mikä ei – korjataan.

Jokainen korjausrakentamishanke on omanlaisensa, mutta yhteisenä tekijänä hankkeissa on aina tietty yllätyksellisyys. Yllätyksiä aiheuttavat tavallisimmin kaksi toistuvaa tilannetta – kohteen lähtötiedot ovat vajavaisia tai laaditut suunnitelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia. Nämä yllätykset maksavat sekä aikaa että rahaa. Lisäksi rakennusalalla ongelmana on usein se, että vanhakantainen reviiriajattelu ja tarkat vastuurajat estävät prosessien ja toiminnan kehittämistä.  

Tämä haaste voidaan ratkaista ja yllätykset minimoida palvelulla, jossa yhdistetään purkutöiden jälkeinen ajantasainen ja mittatarkka tieto inventointimalliin sekä hyödyntämällä tätä tietoa ja Pylonin vankkaa osaamista arvokohteiden korjaamisessa, kun uudelleensuunnittelua ohjataan. Tässä ohjaamisessa yhteinen tavoitteenasettelu on välttämätöntä koska mitään toimintaa ei voi ohjata ilman tavoitteita. Tämän haasteen ratkaisu kestävällä tavalla, joka tuottaa erityistä lisäarvoa sidosryhmillemme ja johtaa kannattavaan liiketoimintaan innostaa minua erityisesti. ”

Uuden toimitusjohtajan myötä asiakkaamme saavat lisäarvoa yhteistyöhön ohjaavasta johtamisesta ja tietomallintamisesta. Varsinkin toimintojen kehittämiseen sekä yhteistoiminnalliseen projektiosaamiseen liittyen Jari tuo arvokasta osaamista, jonka avulla pyritään kehittämään yhtenäiset tavat toimia ja siten lisäämään asiakkaidemme kokemaa teknistä ja toiminnallista laatua riippumatta siitä kuka, milloin ja missä palvelu tuotetaan.

LinkedInFacebook