Kaartin lasaretti uudistetaan Pylonin johdolla

|

Pylonin pitkä erikoisosaaminen arvorakennusten saneeraajana ja yhteistyö arkkitehtitoimisto SARC Architects Oy:n, tilaaja HGR Property Partners Oy:n sekä muiden projektiosapuolien kanssa varmistavat historialtaan merkittävän rakennuksen elämän moneksi vuosikymmeneksi eteenpäin osana Helsingin kaupunkikuvaa. Tiiviissä yhteistyössä toteutettava projekti valmistuu keväällä 2025.  Kattavan ja rakennuksen erityispiirteet huomioivan urakan jälkeen rakennus vuokrataan Helsingin kaupungille ympärivuorokautiseen päiväkotikäyttöön. ”Projekti toteutetaan projektinjohtourakkana Pylonin sertifioidun laatujärjestelmän pohjalta ja hankkeen suunnittelunohjauksessa sekä työnsuunnittelussa käytetään nykyaikaisia ja ketteriä johtamismenetelmiä”, Pylon Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivo kertoo. ”Kohteen erityispiirteiden ja hankkeen vaativuuden vuoksi päätöksenteossa korostuvat ammattilaisten ratkaisukeskeinen yhteistyökyky, konkreettiset vastuullisuusnäkökulmat sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Näin toimimalla säästämme hankkeen osapuolten aikaa ja rahaa.”

Kaartin lasareitin vanha pohjapiirros

Historiallisen rakennuksen saneeraus vaatii erityistä osaamista

Kaartin lasaretti on saanut kutsumanimensä siellä 1800-luvulla toimineen sotilassairaalan mukaan. Korttelin rakennuskantaan kuuluu kuusi rakennusta vuosilta 1827-1941.  Uusi sotilassairaala on valmistunut 1880-luvulla. Vaikka rakennus tulee uudistumaan täysin tilojen ja talotekniikan peruskorjauksen myötä, rakennuksen julkisivu tulee säilymään ennallaan ja sisätiloja palautetaan historialliseen muotoon 1970-luvulla tehtyjen muutosten jäljiltä.Historiallinen ympäristö vaatii osaavan ennallistajan, Pylonin projektijohtaja Esa Tammio toteaa: ”Haastavan kokonaisuudesta tekee se, että rakennuksen ulkoasu ei saa muuttua lainkaan, vaikka tekniikka ja tilat pitää uudistaa vastaamaan moderneja vaatimuksia. Olemme oikea yritys vastaamaan näihin haasteisiin olemalla paras ja kokenein vanhojen arvorakennusten saneeraaja pääkaupunkiseudulla.

Purkukuva huoneesta

Arvorakennus saa uuden elämän päiväkotina

Projektin pääsuunnittelija, arkkitehti Sarlotta Narjus SARC Oy:stä on vastannut arvorakennukselle luotavan uuden käyttötarkoituksen suunnittelusta: ”Suurimmat haasteet tämän suojellun rakennuksen suunnittelussa liittyivät siihen, että rakennus oli ollut tyhjillään pitkään ja sen ylläpidossa oli tapahtunut vuosien varrella laiminlyöntejä. Tästä huolimatta saimme vanhan rakennusrungon soveltumaan kokonaan uuteen toimintaan. Pylon on toiminut tässä kehitystyössä hyvässä yhteistyössä ja ratkaisukeskeisesti.”

Pääsuunnittelijan Narjuksen mukaan myös tilaajan eli HGR Property Partners Oy:n ja loppukäyttäjän eli Helsingin kaupungin kanssa tehty yhteistyö tilojen käyttömuutoksen taustalla on ollut kiitettävää: ”Päiväkotitoiminnan tuominen vanhaan suojeltuun arvorakennukseen osoittaa tilaajalta ja loppukäyttäjältä vastuullisuutta ja yhteistyökykyä. Tulevassa päiväkodissa on mahdollisuus toimia vastuullisuutta edistävänä varhaiskasvattajana, jossa osoitetaan kunnioitusta myös rakennettua ympäristöä kohtaan”.  

Tilaaja haluaa kehittää koko korttelia

Tilojen omistaja ja projektin tilaaja, HGR Property Partners, on kotimainen vuonna 2005 perustettu kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö. Yritys toteuttaa laajoja, keskeisillä sijainneilla olevia kiinteistö- ja aluekehityshankkeita pääkaupunkiseudun alueella.  HGR Property Partnersin rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirta kertoo: ”Projekti on tärkeä osa Kaartin lasaretin kokonaisuutta ja vastaa hyvin HGR:n ydinliiketoimintaa. Projektin lähtökohtana on elävöittää koko korttelia ja saneerata kaupungille toimivat ja tarpeenmukaiset päiväkotitilat. Ne tulevat olemaan ainutlaatuiset myös Helsingin kaupungin näkökulmasta. Kantakaupungissa päivähoito järjestyy uusissa tiloissa tarvittaessa vuorokauden ympäri.”  Vaativan hankkeen urakoitsijavalintaa Verneri Lehtovirta perustelee seuraavasti: ”Pylon on toteuttanut lukuisia historiallisia kohteita Helsingissä ja uskomme heidän ammattitaitoonsa. Tämä ainutlaatuinen kohde vaatii osaamista niin suunnittelunohjauksessa kuin työnsuunnittelussakin. Nykyaikaisia johtamismenetelmiä käyttävät osaavat ja yhteistyökykyiset avainhenkilöt säästävät kaikkien projektin osapuolien aikaa, vaivaa ja hermoja.”

Julkisivukuva
CC BY-SA 4.0 Sino Yu – Kuvankäsittely Preeriapingviini Oy

Tilamuutos toteutetaan osaamisen, yhteistyön ja ymmärryksen vahvalle perustalle

Pylonin erikoisosaamista on historiallisesti arvokkaiden kohteiden peruskorjaukset sekä rakennusten ikääntymisen ja käyttötapamuutosten mukanaan tuomien haasteiden ratkaisu. Onnistuminen kulttuurihistoriallisessa arvokohteessa keskellä kantakaupunkia on kiinteistökehityksen tärkein ja samalla yhteinen tavoite. Tähän päästään vain osaamisen, yhteistyön ja ymmärryksen perustalta:

”Korjaaminen ja käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät kykyä ymmärtää rakennuksia siten, että muutokset voidaan tehdä ilman, että menetetään rakennusten arvo. Ainoastaan sujuva yhteistyö kaikkien osapuolten; viranomaisten, loppukäyttäjien, omistajien, kehittäjien, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa mahdollistaa tämän. Kestävä rakentaminen edellyttää pelkän teknisen osaamisen ohella yhteistyökykyä ja halua ymmärtää hankkeen eri osapuolten näkökulmia, jotta rakennukset saadaan ylläpidettyä jatkuvan käytön piirissä”, pääsuunnittelija Sarlotta Narjus tiivistää.

Sopimus osapuolten välillä solmittiin 22.12.2023 ja rakennusvalvonnan aloituskokous pidettiin 23.1.2024. Kerromme projektin etenemisestä aika-ajoin Pylonin sähköisillä kanavilla.

LinkedInFacebook