Eläkkeelle jäävä Matti Vanhanen: ”Korjausrakentaminen on kantanut vaikeidenkin vuosien yli”

|

Pylon-konsernin pitkäaikainen talousjohtaja ja osakas Matti Vanhanen jää kesällä 2021 eläkkeelle. Vanhanen on ollut mukana Pylonin toiminnassa jo vuodesta 1997, Rakennusliike R. Muhonen Oy:n ajoista. Vuosien varrella Vanhanen on ollut aitiopaikalla seuraamassa rakennustoiminnan murrosta Suomessa.

Eläkkeelle jäämisen myötä Vanhanen jatkaa Pylonilla taloushallinnan neuvonantajana.

Matti Vanhanen tuli Muhosen palvelukseen rakennustarvikemyynnistä ja alussa Vanhanen hoitikin hankintatehtäviä hankkien kalusteita, varusteita, ikkunoita ja ovia. Taloushallinnan tehtävät tulivat osaksi Vanhasen toimenkuvaa myöhemmin matkan varrella. ”Liittyessäni Muhosen leipiin 1990-luvun lopussa, yrityksellä oli toistakymmentä työntekijää, työnjohtoa, kirvesmiehiä ja maalareita. Teimme jo silloin pääasiallisesti korjausrakentamista ja toimitilamuutoksia”, Vanhanen muistelee. ”90-luvun lopussa toteutimme myös perustusurakalla kolme rivitaloyhtiötä ja päiväkoteja Espoon kaupungille. Linjasaneerauksia alettiin tekemään 2000-luvun alusta”, hän lisää.

Kasvun vuosia

Toteutettujen kohteiden koko kasvoi sitä mukaa kun yrityksen liikevaihto kasvoi. ”Muhosella oli hyvä maine, joten pääsimme tarjoamaan hyviä urakoita. Asiakkaina oli jo 90-luvulla Senaatti-kiinteistöjen edeltäjä Valtion kiinteistölaitos sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit”, Vanhanen toteaa. Menneinä vuosina rakentamisen kausivaihtelu oli suurempaa kuin nykyään ja rakentaminen painottui voimakkaasti kesäkaudelle. Vanhasen mukaan yritys käänsi tämän kausivaihtelun edukseen: ”Kun muilla rakennusliikkeellä oli maha täynnä, niin jäljelle jääneistä urakoista oli hyvä valita parhaat päältä. Niinpä kesällä tehtiin urakoita hyvällä katteella ja talvet selvittiin vähempikatteisilla töillä.”  

Rakentaminen on suhdanneherkkä ala ja Vanhasen vuosikymmeniin on mahtunut isompaa ja pienempää nousua ja laskua. Rakentaminen on perinteisesti ollut jälkisuhdanneala, johon talouden vaihtelut heijastuvat viiveellä. Rakennusyhtiö Muhonen on perustettu juuri 1990-luvun laman kynnyksellä, josta alusta asti korjausrakentamiseen keskittynyt yritys selviytyi taitavan taloudenpidon ansiosta kuivin jaloin. Erityisesti 2000-luku on ollut rakentamisessa voimakkaan kasvun aikaa. Rakennusala kasvoi tasaisesti aina vuoden 2008 finanssikriisiin asti. ”Korjausrakentaminen ei ole missään vaiheessa hyytynyt samalla tavalla kuin uudistuotanto. Myöskin vuosisopimukset ovat auttaneet vaikeiden aikojen yli. Ja hyvin on vaikeistakin ajoista selvitty – töitä on aina riittänyt ja urani aikana ei olla koskaan jouduttu turvautumaan YT-neuvotteluihin”, Vanhanen toteaa.

Periaatteenamme on ollut toimia aina oikein

2000-luvulla rakennusliikkeet vastasivat nopeasti kasvavaan kysyntään lisäämällä aliurakointia. Aliurakointi ymmärrettiin myös tapana tasata kausivaihtelua. ”Aliurakointia hyödynnetiin alusta alkaen. Pääsääntöisesti käytettiin hyviksi havaittuja suomalaisia luottourakoitsijoita. Liikevaihdon kasvaessa myös urakat kasvoivat ja työvoiman tarpeen kasvaessa ulkomaalaisten työntekijöiden määrä työmailla”, Vanhanen summaa. ”Aliurakoitsijoiden valinnassa pitää painottaa laatua ja yhteistyötä. On tärkeää löytää ne oikeat, luotettavat ja ammattitaitoiset kumppanit.”

Vanhanen on seurannut myös rakennusalan, verottajan ja lainsäätäjien taistelua 2000-luvulla harmaan talouden torjumiseksi. ”Jos ketjutus menee liian pitkälle, vastuut hämärtyvät ja pahimmillaan myös rakentamisen laatu kärsii. Yrityksen alusta alkaen periaatteemme on ollut toimia oikein, jolloin mitään ongelmia harmaan talouden tiimoilta ei tule.” Osana harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä, alalla seurataan tarkkaan jo hankintavaiheesta alkaen tilaajavastuulain määräyksiä, työmailla on käytössä henkilötunnisteet ja kulkuluvat. Talousosastolla tutuksi tulivatkin myös jatkuva verottajalle raportointi, niin urakkasummista kuin työmaan työntekijöistä.

Laatua ja yhteistoiminnallisuutta

Vuosikymmenestä toiseen rakentamisen laatu on puhututtanut alan ammattilaisia ja suomalaista yhteiskuntaa. ”Laatu tunnistettiin jo varhaisessa vaiheessa avaintekijäksi ja olimme yksi ensimmäisistä ISO 9001-laatusertifikaatin saaneista rakennusliikkeistä. Sertifikaatti myönnettiin Muhoselle jo vuonna 1998”, Vanhanen muistelee.

Matti tiedetään innokkaana urheilumihenä ja innokkaana golffarina. Harvassa taisivat olla ne Pylonin golfkisat joita Matti ei olisi voittanut.

Rakentamisessa laatu voidaan jakaa lopputuloksen laatuun ja toiminnan eli tuotantoprosessin laatuun. ”Laadukas ja suunnitelmien mukainen lopputulos on aina tärkeä, mutta viime vuosina yhteistyön ja asiakaspalvelun rooli on korostunut yhä enemmän – pitää osata myös toimia laadukkaasti. Laatujärjestelmä pitää siis istuttaa osaksi henkilöstön kaikkea toimintaa”, Vanhanen linjaa. Pylon on siirtynyt toteuttamaan pääosin yhteistoiminnallisia hankkeita, joka edellyttää syvempää yhteistyötä hankkeen osapuolien välillä ja toiminnan läpinäkyvyyttä. ”Sujuva yhteistyö on kaikkien osapuolien summa, pitää olla mukava toimia yhdessä”, Matti toteaa. ”Osapuolten välillä pitää olla luottamus puolin ja toisin.”

Matti Vanhanen näkee yhtenä mahdollisena laadun kompastuskivenä koko ajan lyhentyneet urakka-ajat: ”Aikataulut voivat olla jo liiankin kireitä ja tyypillisesti päällekkäisiä työvaiheita on paljon. Rakenteiden kuivumisille voi jäädä niukasti aikaa, joka taasen tuo haasteita muuhun toteutukseen. Näitä kiireen tuomia haasteita pyritään hallitseman työmaan dokumentaatiolla ja Kuivaketju-10:n kaltaisilla järjestelmillä.”    

Ruutuvihkosta tietokoneen ruudulle

Vanhanen on nähnyt vuosien saatossa rakennusalan paitsi rakennusalan kilpailun kiristymisen, myös sen teknologisen murroksen. Alan digitalisaatiosta on puhuttu pitkään ja viimeistään koronakriisi pakotti ottamaan kantaa myös etätöihin. ”Rakentaminen on käsityötä ja ihmisten johtamista – sitä ei voi johtaa etänä.” Pohjimmiltaan Matti Vanhanen tunnustautuu kynän ja paperin kannattajaksi: ”Tietojärjestelmien etuna on, että kaikesta jaa jälki ja mitään ei häviä. Ennen esimerkiksi mestarit tulivat aina viikoittain toimistolle tarkastamaan laskut, nyt se hoituu sähköisesti muun tekemien ohessa”, Vanhanen sanoo. ”Kaikista järjestelmistä huolimatta, oma ajatustyö tapahtuu kyllä parhaiten vanhaan malliin kynän ja ruutuvihkon avulla”, hän nauraa.

Pylonilaiset toivottavat Vanhaselle leppoisia eläkepäiviä!

LinkedInFacebook